Reisen fortsetter.

Bilbransjen er inne i den største og mest omfattende transformasjonen i bransjens historie. Bertel O. Steen skal spille en viktig rolle og lede an i utviklingen av morgendagens mobilitetsløsninger. Vi skal gå i bresjen på temaer som «mobilitet» og «connected car» i en stadig mer elektrifisert transporthverdag.

Det er i store og spennende endringer som ligger foran oss. Vi kan eie bil, leie bil eller dele bil. Vi kan kjøre elektrisk, plug-in, bensin eller diesel. Bilen blir i økende grad koblet til nett og blir stadig mer selvkjørende Og dette er bare starten. For selv om bilen er i endring, er en ting helt sikkert: Også i fremtiden kommer vi til å ha behov for å komme oss fra A til B - uansett om man må holde i et ratt eller ikke.

I vinter ansatte vi 17 nye ledere og eksperter som er med å utvikle våre løsninger for fremtidens bilhold. Nå skal laget ytterligere forsterkes med 21 personer som ønsker å påvirke utviklingen innen transport, mobilitet og bilbruk.


Bertel O. Steen Ullevål AS søker Daglig Leder

Bertel O. Steen Ullevål har ambisiøse planer for fremtiden, og har som målsetning å bli et av Norges beste bilhus med de mest fornøyde kundene i landet. Som følge av at nåværende leder får nye utfordringer i konsernet, søker vi nå hans etterfølger.